-RÁDIO A PODCASTOVÁ MINISTERSTVO-

Náš rozhlas, podcast a ďalšie zvukové príspevky sú spôsobom, ako môžeme svedčiť o dobrej zvesti Božej milosti.

Albishara je náš sociálny mediálny podcast zameraný na arabsky hovoriacich osôb. Je to založené na Skutkoch 20:24, ktoré svedčia o Dobrej zvesti o Božej milosti a premôžu závoj, ktorý mnohým znemožňuje vidieť a nasledovať Pravdu o Ježišovi slovom nášho svedectva podľa pokynov v Zjavení 12:11.

Našou túžbou je byť schopný prostredníctvom rozhlasu osloviť celý moslimský svet s evanjeliom Ježiša Krista. Arabský zvukový nový zákon sa teraz zaznamenáva a čoskoro bude pripravený na vysielanie. Našou túžbou je, aby bol Nový zákon zaznamenaný v chorálovej podobe, ktorú by poznal každý moslim, pretože ich spisy sa tiež denne spievajú. Našou túžbou je, aby Božie slovo preniklo do sŕdc ľudí v moslimskom svete, aby mohli meditovať nad slovami večného života a boli spasení a premenení Ježišom Kristom.

Chceli by ste sa dozvedieť viac?
Napíšte nám: Radio@Meccatochrist.org

Posledné príspevky