Ústredné posolstvo knihy Jonáš zostáva obzvlášť aktuálne. Spása prichádza od Pána. Nie je to výhradné vlastníctvo žiadnej jednej skupiny, ale je ponúkané celému svetu, ako to vidíme od pohanských Ninivčanov. Každý, kto činí pokánie, môže byť spasený. Vidíme tiež, že spasenie musí byť od Pána, keďže prorok Jonáš je taký úbohý posol – najprv uteká pred Božím povolaním kázať do Ninive a potom trucuje, je nevrlý a nahnevaný na Božie milosrdenstvo k nemilosrdným Ninivčanom. Kniha Jonáša ilustruje pravdu Nového zákona, že Boh tak miloval svet hriešnikov, že by zašiel akokoľvek ďaleko, aby ich zachránil. Séria Proclaim Commentary prináša výklad a praktické využitie v každodennom živote. Je napísaná nielen pre pastorov, učiteľov a vedúcich, ale aj pre rodiny, študentov alebo kohokoľvek, kto túži preskúmať bohatstvo Božieho slova.