List Filipanom je jedným z najneformálnejších Pavlových listov. Pri tejto cirkvi necítil potrebu presadzovať svoju apoštolskú autoritu. Jeho prekypujúca láska k nim je evidentná. Dokonca im dovolil, aby mu posielali peniaze, čo bolo pre neho veľmi nezvyčajné. Radosť v utrpení je hlavnou témou tohto listu. Pavol je uväznený, no výraz pre radosť (podstatné meno a sloveso) používa viac ako šestnásťkrát. Jeho pokoj a nádej sa nezakladali na okolnostiach, ale na poznaní Krista (3:10) a na presadzovaní tejto ceny ako svojej najvyššej ambície. Všetko bol hnoj oproti tomuto gólu (3:8). Autorov prístup k tejto sérii komentárov je oddaný s množstvom praktických aplikácií.