Posolstvo knihy Skutkov je rozšírením Pánovho veľkého poverenia. "Choďte a získavajte učeníkov z každého národa." V knihe Skutkov vidíme, že keď robíme učeníctvo za života, uvidíme, ako sa cirkev rozrastá prostredníctvom evanjelizácie a spoločenstva, navzájom sa obohacujú a rastú na Kristov obraz. Séria Proclaim Commentary prináša expozičný pohľad a praktické využitie v každodennom živote. Je napísaná nielen pre pastorov, učiteľov a vedúcich, ale aj pre rodiny, študentov alebo kohokoľvek, kto túži preskúmať bohatstvo Božieho Slova.