Posolstvo knihy Matúša je, že Ježiš je zasľúbený Mesiáš, Kráľ kráľov. V 1. časti Matúša (kapitoly 1-7) sme predstavení Ježišovi prostredníctvom jeho rodokmeňa, jeho príbehu o narodení a jeho učenia. Okamžite vidíme skromných ľudí, ktorých volá. Jeho rozprávanie zahŕňa tých najskromnejších ľudí. Jeho príbeh o narodení volá pokorných pastierov. Jeho učenie vyzýva ľudí, aby boli „chudobní v duchu“. Dozvedáme sa, že hoci je Ježiš Kráľom všetkých kráľov, pozýva úbohých hriešnikov, aby k nemu prišli. Séria Proclaim Commentary prináša expozičný pohľad a praktické využitie v každodennom živote. Je napísaná nielen pre pastierov, učiteľov a vedúcich, ale aj pre rodiny, študentov alebo kohokoľvek, kto túži preskúmať bohatstvo Božieho Slova.