Dr. Ed J Hoskins
Dr. Ed J Hoskins
Lekcie v učeníctve

Sústredené na evanjelium Ježiša Krista

MBB (Muslim Background Believers) ponúka široký sortiment zvukových doktrín biblického vyučovania vo viac ako 40 jazykoch.

Jána Azara
Jána Azara
Základy arabskej viery
Jerry Soen
Jerry Soen
Duch Svätý
2021-08-04T21:48:14+00:00

Základy viery

Základy viery s Johnom Azarom z arabského spoločenstva v Grace Community Church je o vysvetlení viery v Ježiša neveriacim a jednoduchej systematickej teológii veriacim.