-KAŽDÝ MUSLIMSKÝ DOM PRE KRISTA-

Mekka Kristovi aktívne spolupracuje s oddanými kresťanmi, ktorí navštevujú moslimské domy v západných krajinách, a to pomocou existujúcej databázy domov z týchto krajín. Majú možnosť zaklopať na dvere a zdieľať evanjelium a vyzvať moslimov, aby umožnili Kristov pokoj vstúpiť do ich domovov (Lukáš 10: 6).

Posledné príspevky