Lekcie v učeníctve (28) دروس في التلمذة

-Lekcie učeníctva (28) دروس في التلمذة- Toto je doktor Ed Hoskins, ktorý vás víta na lekciách učeníctva, sérii, ktorá má pomôcť novým veriacim utvrdiť sa vo svojej kresťanskej viere. Bude to trvať len niekoľko sekúnd, kým pripojím našu prezentáciu v PowerPointe