-Lekcie v učeníctve (26) دروس في التلمذة-

LID#26 – Násobenie učeníkov

          Toto je Dr. Ed Hoskins, ktorý vás víta v Lekciách učeníctva, sérii, ktorá má pomôcť novým veriacim utvrdiť sa v ich kresťanskej viere. Dnešná relácia je Rozmnožovanie učeníkov. Najprv vám dovoľte povedať niečo o sebe. Som lekár na dôchodku, ktorý sa 34 rokov venuje rodinnej medicíne a zdraviu študentov. Pred 50 rokmi som sa stal kresťanom a na začiatku mojej viery mi pomohli Navigátori, medzinárodná nedenominačná kresťanská organizácia, ktorej stanoveným cieľom je poznať Krista a dať ho poznať. V tejto organizácii pracujem od roku 1980. Lekcie v učení sú súhrnom toho, čo som sa za ten čas naučil z Biblie a pod vedením Navigátorov. To, čo som sa vtedy naučil, vám teraz odovzdávam. Dnešná relácia je Rozmnožovanie učeníkov.

Ježiš tri roky žil so svojimi učeníkmi a učil ich všetko, čo chcel, aby vedeli. Modlil sa s nimi. Učil ich. Chodil s nimi a trpel s nimi.

Učil ich tiež napĺňať potreby iných, vrátane vyháňania démonov a uzdravovania chorých. V Markovom evanjeliu čítame, že Ježiš „ich (dvanástich) určil za apoštolov, aby boli s ním a aby ich poslal kázať. (Marek 3:14)

Potom v evanjeliu podľa Matúša Ježiš povedal: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A určite budem s tebou vždy, až do konca sveta." (Matúš 28:18-20)

Všimnite si, že Ježiš začal s týmito dvanástimi, ale vždy sa pozeral za tých dvanástich. Prostredníctvom dvanástich sa pozeral na národy zvyšku sveta.

Pozrime sa ďalej na tento koncept. V Jánovom evanjeliu vidíme Ježišovu modlitbu v záhrade. Hovorí s Bohom. Modlím sa za nich (dvanástich). (Ján 17:9) Pokračuje: „Moja modlitba nie je pre je sám. Modlím sa aj za tých, ktorí vo mňa uveria prostredníctvom ich posolstvaaby všetci boli jedno, Otče... aby svet možno veriť, že si ma ty poslal." (Ján 17:20-21)

V tejto pasáži vidíme štyri rôzne generácie. Najprv vidíme Ježiš investovanie do je (dvanásti) – sú druhou generáciou. Po tretie, vidíme tých, ktorí uveria vo mňa skrze ich slovo. A po štvrté, že svet môže uveriť. To všetko sa stalo počas prvých 2000 rokov a zahŕňa nás aj dnes.

Apoštol Pavol píše svojmu učeníkovi Timotejovi: „A to, čo si ma počul hovoriť pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým mužom, ktorí budú spôsobilí učiť aj iných. (Druhý Timotejovi 2:2)

Ale Pavol sa tiež pozeral na sériu generácií, do ktorých duchovne investoval. Najprv tu bol Paul. Druhý tam bol Timotej, ktorý mal potom prejsť na spoľahlivých mužov (tretia generácia), ktorí budú zase schopní učiť iných (štvrtá generácia). Pavol to nerobil len s Timotejom. Urobil to aj s mnohými inými, ako Sílasom, Barnabášom, Lýdiou a Filipským žalárnikom a mnohými ďalšími. No, pokračovalo to a nakoniec sa pozerá na svet. V skutočnosti sme tu dnes o 2000 rokov neskôr, pretože Pavol a mnohí iní jemu podobní odovzdali Ježišove príkazy na učeníctvo. Ježiš chcel, aby odovzdali druhým všetko, čo učil a čo im o sebe ukázal. Toto bol Ježišov plán. Chce, aby sme urobili to isté. A mimochodom, toto je kľúčom k množeniu učeníkov – k tomu, aby odovzdávali druhým to, čo sme sa naučili o Ježišovi a nasledovaní ho.

Vždy sa mi páči tento päťstupňový proces odovzdávania pravdy. Po prvé, vždy, keď sa snažím odovzdať dôležité učenie, povedzte tomu človeku prečo – ukážte mu z Biblie, prečo je táto pravda alebo zručnosť dôležitá. Po druhé, ukážte im, ako na to. Vieš, vezmi ich za ruku, daj im to na praktickom príklade. Urobte to spolu s nimi. Po tretie, začnite ich. Každý má zotrvačnosť, ale môžeme mu pomôcť začať. Po štvrté, ľudia budú odradení. Kontrolujeme ich a neustále ich povzbudzujeme, aby pokračovali. Po piate, primäť ich, aby to odovzdali iným – to je skutočný kľúč k množeniu učeníkov – nech to odovzdajú iným.

Ak je tu niekto, kto chce ísť von a kázať tisícom, mohol by kázať desiatim, stovkám alebo tisíckam ľudí každý deň. Myslíme si, že by to bolo fantastické. Ale reálne to len pridáva. Ak každý človek, ktorého učíme, prejde na niekoho iného, ​​stane sa to znásobením.

Pozrime sa na ilustráciu šachovnice. Vezmite jedno zrno pšenice a položte ho na prvé políčko šachovnice, ktorá má 64 políčok. Teraz to zdvojnásobíme na 2 alebo 2 zrnká pšenice. Zdvojnásobte to znova. Koľko jadier je teraz na štvorci 3? Teraz sú štyri! A osem na ďalšom námestí. Čo si myslíte, koľko pšenice by ste mali na konci – na všetkých 64 poliach šachovnice?

Prepočítajúc 1,000,000 XNUMX XNUMX zŕn pšenice na bušel pšenice, na konci máte dosť pšenice na pochovanie celého štátu Indiana takmer pätnásť kilometrov hlboko. To je sila znásobenia vášho úsilia a nie len pridania. Kľúčom k množeniu učeníkov je naučiť tých, ktorých ste učeníkmi, aby odovzdávali ostatným to, čo ste sa naučili od Ježiša a čo sa naučili oni od vás.

Tu je ďalšia ilustrácia. Vezmite si jednu stranu písacieho papiera – naskladaný je to pravdepodobne 100 strán na palec. Teraz vezmeme jeden list papiera na písanie, zložíme ho na dva a potom ho zložíme znova a znova a znova. Ak by ste ho mohli zložiť 50-krát, aký hrubý by podľa vás bol?

Je jasné, že sa to nedá, ale ak by ste to dokázali, skončili by ste so stohom papiera, ktorý by bol vysoký viac ako 177 miliónov míľ. To stačí na dosiahnutie Mesiaca a späť 371-krát. Toto je sila znásobenia vášho úsilia a nie len pridania.

Opäť platí, že kľúčom k množeniu učeníkov je naučiť tých, ktorých učíte, odovzdávať ostatným to, čo ste sa naučili od Ježiša. Mimochodom, pred 50 rokmi som sa zapojil do tohto druhu množiacich sa učeníkov a som v tom zapojený dodnes.

Zhrňme si, čo sme sa v tejto krátkej prezentácii naučili.

Po prvé, Ježiš tri roky svojho života žil so svojimi učeníkmi, jedol s nimi, kázal s nimi a napĺňal potreby stratených.

Po druhé, povedal svojim učeníkom, svojim nasledovníkom, aby išli a urobili to isté. To bola Ježišova stratégia, demonštrovať učeníctvo a učiť ich robiť to isté. Ježišovou víziou bol vždy v konečnom dôsledku svet.

Po tretie, existuje veľká sila znásobenia vášho úsilia tým, že sa hlboko duchovne zabudujete do tých, ktorým pomáhate. Spočiatku sa to môže zdať pomalé, trvá to šesť mesiacov alebo rok, možno dokonca päť rokov a niekedy aj dlhšie. Ale prináša najdlhšie trvajúce a trvalé účinky. Dnes sme tu, pretože Ježišovi učeníci to urobili.

Vezmite si to, čo ste sa naučili v týchto témach z lekcií učeníctva, a urobte to isté s ostatnými. Nech ti Boh dá silu a milosť ísť ďalej. Pokračujte v ohlasovaní evanjelia a nasledujte Ježiša.

Uvidíme sa nabudúce, keď preberieme lekciu 27 v lekcii učeníctva, keď našou témou bude princíp Shamgar.

Tým sa končí dnešná prezentácia lekcií v učení. Ďakujeme, že ste súčasťou. Až nabudúce nasleduj Ježiša. Ten za to stojí!

Posledné lekcie